Náš požadavek na vládu

Ruská invaze na Ukrajinu nám názorně předvedla křehkost naší existence. Ta je ohrožená nejen Putinovými ambicemi, ale ještě mnohem více nečinností našich vlád tváří v tvář blížícímu se klimatickému kolapsu.

Vláda selhala a selhává – pozdě reagovala na Covid19, pozdě reagovala na Putinovy ambice, vrávorá mezi polovičatou konfrontací s klimatickou krizí a systematickým, hlasitým odporem proti všem opatřením na úrovni Evropské unie.

​Média ​​​​​​selhala a selhávají – vše ohrožující klimatický kolaps hraje ve zpravodajství jen malou vedlejší roli. Ve veřejnoprávních médiích jsme např. prakticky nezaznamenali zprávy o druhé části šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu, která vyšla 28.2. a která znovu potvrzuje sotva představitelnou budoucnost lidstva.

Selhala a selhává společnost – je rozdělena na ty, kteří nevědí, z čeho mají zaplatit nejnutnější účty, a ty, kteří na víkend letí do Dubaje. Ale to největší společné ohrožení pro budoucí existenci lidstva na naší planetě se neřeší v žádné části společnosti kromě starostí, které si občas děláváme a pak zas rychle vytlačíme z povědomí. 

I my z Extinction Rebellion jsme selhali. Během tří let činnosti jsme blokovali magistrálu, parlament nebo Českou národní banku. Ale nepodařilo se nám dostat téma klimatické krize a naší osudné závislosti na fosilních palivech do širšího povědomí společnosti. Proto nám nezbývá nic jiného, než zvolit novou eskalační taktiku a tím komunikovat, že jsme zoufalí a že už nemáme strach bojovat nenásilnými prostředky za naši budoucnost.

Není možné, abychom dohnali ztracených posledních 30 let, ale nabízí se nám v kontextu války na Ukrajině a naší systémem nucené zavislosti na fosilních palivech příležitost k razantní změně, kterou představíme ve znění nasledujícího dopisu vládě a parlamentu ČR:

Vládě České republiky a všem poslancům a poslankyním Českého parlamentu.

My, občané České republiky, odsuzujeme ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu. Sám ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal bojkot ruského plynu a ropy.* Uvědomujeme si, že tato invaze je financována částečně i našimi platbami za plyn. Abychom snížili svou závislost na plynu dováženém z Ruska, budeme až do konce topné sezony 2021/2022 udržovat ve svých plynem vyhřívaných domácnostech teplotu 18 °C nebo nižší. Tím snížíme svou spotřebu plynu až o 40 % v příštích třech měsících.

Vyjadřujeme tak svou solidaritu s civilním obyvatelstvem zasaženým válkou více než jenom symbolicky.

Zároveň vidíme tuto válku jako předzvěst budoucích konfliktů v důsledku klimatické krize. Blížící se klimatický kolaps bude ve svých dopadech ještě mnohem hrozivější než právě probíhající války.

Žádáme proto, aby Vláda České republiky jako nejjednodušší první krok směrem k nezávislosti na fosilních palivech vydala nejpozději do 25. března nařízení, podle něhož až do konce topné sezony 2021/2022 všechny firmy a instituce vytápějící plynem musí nastavit teplotu svých místností a provozoven na zákonem dané teplotní minimum.

Další kroky by měly v přípravě na příští zimu opět směřovat ke značným úsporám energií v domácnostech i podnicích, k odstranění administrativních bariér pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie a k jejich razantnímu rozšíření a k elektrifikaci dopravy a průmyslu.

Vláda demonstrovala svou akceschopnost při ruském útoku na Ukrajinu. Pokud nedojde během dalších týdnů k vydání výše zmíněného závazného vládního nařízení, budeme nuceni zahájit nenásilné blokády dopravy v Praze.

Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), v Praze, dne 7.3. 2022